loading...


 


Hur kan din förening upptäcka och förebygga mobbing
Föreningsråd Simrishamn 2018 /09/ 26

Det är alltid aktuellt att prata om mobbning, det gjorde vi den 26:e september på Benkadi i Simrishamn. 

            KONKRETA RÅD

Ha en tydlig värdegrund.
Skapa en åtgärdstrappa och tydliga rutiner för hur ni ska agera om något händer.

Begär begränsat utdrag ur belastningsregistret av alla barn- och ungdomsledare.

Se över hur ni kan undvika ensamarbete med barn och ungdomar, var alltid minst två personer.

Arbeta återkommande med utbildning kring kränkningar, diskriminering och övergrepp.

Ledarna är nyckelpersoner. 

Prata/genomför utbildning med barn och ungdomar om respekt och samtycke, kroppen och integritet, rättigheter och hur vi är mot varandra.  

Informera ofta och i olika kanaler om hur idrottsföreningen jobbar för att skapa en trygg idrott.

Rapportera händelser och anmäl oro till socialtjänsten.

 

Medlem, 

Medlem blir din förening enklast via att betala in 200 sek/årsavgift på vår bankgiro 660- 0001  Uppge namn på organisationen, ditt namn och funktion, samt ett -email. Har du frågor , maila till info@foreningsradsimrishamn.se. 

            Vi ses , styrelsen Förenignsråd Simrishamn 
 

Årsmöte , Föreningsråd Simrishamn 2018 /03/ 25
 

bild nedan Föreningsråd Simrishamns stryelse, Henrik Mårtensson ledamot, Sofi Jonasson vice ordförande, Sara Ytell ledamot, Staffan Olzon ersättare ledamot, Lisbeth Hagerman ledamot, Susanna Udvardi styrelseordförande

Så roligt att se många medlemmar vid årsmötet, som i år höll vi på
Kin´s kaffe i Simrishamn. Årsmötet leddes av återvalda ordföranden Susanna Udvardi, Act for Integration. Övriga styrelseledamöter är Sofi Jonasson, Friskis och Svettis, Lisbeth Hagerman, Simrishamns Riksteaterförening, Henrik Mårtensson, Ö Vemmerlövs byalag samt Staffan Olzon ersättare, Simrishamns Riksteaterförening vi vällkomnar  Sara Ytell, Rädda Barnen som är ny i sytrelsen. Vår adjungerande kassör är fortsatt  Gertrud Rosenqvist.
Vi önskar er alla Gott Nytt År med många härliga
aktiviteter och engagemang! 

                         Föreningsråds Styrelse


Föreningarnas dag i Simrishamn 16 /09/ 2017

Nere på stora planen spelades innebandy med FC Cimris och Friskis och Svettis bjöd stora som små att testa på både balans och styrka. Vi hade  mjukjoga som HLF Österlen och  Simrishamn Rikstteaterförening hade reading. Vår speciella gäst, Per Carleén berättade för oss att aldrig ge upp och att vi alla är vinnare.


Hur blir jag medlem?
Medlemskap kostar 200 sek för 2017 som sätts in på 
bankgironr 660-0001

Glöm inte att ange information om er organisation och mailadress vi kan kontakta er på.  
 


 

Årsmöte, Föreningsråd Simrishamn 2017

foto: udvardi foto: udvardi
Årsmötet leddes av återvalda ordföranden Susanna Udvardi, Act for Integration. Övriga styrelseledamöter är Sofi Appelkvist, Friskis och Svettis, Lisbeth Hagerman, Simrishamns Riksteaterförening, Henrik Mårtensson, Ö Vemmerlövs byalag och Aage Kihlsand, MHF Simrishamn samt Staffan Olzon ersättare, Simrishamns Riksteaterförening. Avgående styrelseledamot Gertrud Rosenqvist, Borrby byalag, avtackades.

Efter årsmötet blev det uppträdande.Skrattsalvorna avlöste varandra när Enar Hallström ackompanjerad av Pentti Sorsa sjöng och berättade historier ur levande livet, mer eller mindre sanna. Hans förmåga att härma kändisar ledde också till igenkännande skratt bland de deltagande föreningarna. 

  
Föreningarnas dag i Simrishamn 3/09/ 2016

Vilken härlig dag vi hade. Med föreläsare från Friskis och Svettis och Hjärt- och Lungföreningen fick vi en djupdykning i hur viktigt det är med bra mat och träning. Riksteaterföreningen framförde en känslofull Reading. Vi lyssnade  på  Suzukiföreningens underbara violintoner och njöt av grekisk dansk framförd av tanter - som de kallar sig.

foto: udvardi foto: udvardiDagen gick i gemenskapens tecken med föreningsmänniskor som nätverkade och delade med sig av sina erfarenheter. Vi är glada över att vi påbörjade en tradition som stärker sammanhållningen bland Simrishamns föreningar och som hjälper oss att hitta nya bekantskaper och nya möjligheter till ett rikare föreningsliv.  Att ge rum och tid för att visa vad civilsamhället har att erbjuda är vår passion. 

Föreningsrådets styrelse tackar alla utställare och besökare som kom och formade dagen med oss. Ett rikt civilsamhälle bidrar till positiv utveckling och är en måttstock på hur vi mår här i Simrishamn.

 


Inspirerande kväll 

photo: udvardi photo: udvardi

Inspirerande kväll i det ideella engagemangets tecken
2016 - januari


Stort tack till Österlen Lyser och FC Cimrishamn som delade med sig av sina erfarenheter och  inspirerade oss. Vi fick många bra tips och insyn i hur framgångsrika organisationer verkar här på Österlen. 


Tillsammans är vi starkare 
2015- oktober

Tillsammans är vi starkare
 
Samverkan för att stärka varandra och skapa en gemensam plattform

Skapa förutsättning och struktur för dialog och samverkan för parterna

Synliggora att foreningslivet ar en viktig aktor i Simrishamns kommuns utveckling som bidrar till kommunens valfard. 
 


Dokument


 


Om Oss

Föreningsråd Simrishamn är en religiöst och partipolitiskt obunden paraplyorganisation för den ideella sektorn i Simrishamns kommun.


Föreningsrådet består av föreningar som har upptagits i Föreningsrådet som medlemmar. Föreningarna ska vara allmännyttiga och ha en ideell bas som grundar sig på demokratiska grundvärderingar samt har erlagt medlemsavgift.

Föreningsrådets medlemmar ska ha sitt säte i Simrishamns kommun. Föreningsrådets ändamål är:

  • Att verka för samverkan, gemenskap och förståelse mellan föreningar verksamma inom den ideella sektorn i Simrishamn kommun
  • Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna
  • Att vara en röst för medlemmarna när det gäller frågor rörande ideell verksamhet i Simrishamns kommun
  • Att genom gemensamma insatser skapa förutsättningar för en varaktig utveckling inom föreningslivet i Simrishamns kommun
  • Föreningsrådet skall vara den självklara remissinstansen, när det direkt eller indirekt gäller frågor rörande ideell verksamhet och dess förutsättningar i Simrishamn kommun