Föreningsråd Simrishamn Årsmöte den 17 mars 2016 kl.19.00 Järnvägsgatan 11 Simrishamn 

Välkommen till Föreningsråd Simrishamns Årsmötet den 17 mars 2016 kl.19.00 Järnvägsgatan 11 Simrishamn ( på dörren står RådRum) 

På årsmötet väljer vi styrelse. Vi kommer också att ha en hemlig gästtalare ! 
Vi uppmanar er att skicka in förslag på kandidater som är intresserade av att åta sig ett uppdrag i styrelsen. Skicka nomineringar senast 1 mars till info@foreningsradsimrishamn.se . 

Handlingarna inför årsmötet kommer att finnas på www.foreningsradsimrishamn.se  från 3 mars.